Udvikling af
ledergrupper og teams
Skab et godt fundament for et stærkt samarbejde i ledergrupper, projektgrupper og teams

Velfungerende ledergrupper og teams er afgørende for at kunne samarbejde og levere effektivt. Uanset om I ønsker at arbejde med jeres egen ledergruppe, et team, en projektgruppe, jeres strategi eller et andet projekt, hjælper jeg jer med at etablere det bedste udgangspunkt for samarbejde. Herunder kan I se, hvilke metoder jeg arbejder med afhængigt af formålet med udviklingsforløbet.

Et stærkt team med stor sammenhængskraft skaber motivation, arbejdsglæde og gensidig commitment og ikke mindst gode resultater.

Skræddersyede løsninger & Co-creation

Vil I være endnu bedre ledere, der skaber sammenhængskraft, følgeskab og resultater? 

Som leder kan du opleve, at du har brug for nye værktøjer til at

 • Lede og motivere dit team
 • Håndtere konflikter i teamet
 • Implementere strategier eller forandringer
 • lede medarbejdere på distancen, både kollektivt og indivduelt (Hybridledelse)
 • lede til forebyggelse af stress

Vi skræddersyr et forløb sammen med dig, der hjælper jer videre.

Træning & Empowerment

Har dit team brug for et kompetenceløft?

Så tag fat i mig, så sammensætter vi den eller de perfekte workshops tilpassede dit behov, inden for: 

 • Personligt lederskab
 • Kraftfuld kommunikation
 • Samarbejde
 • Planlægning & prioritering
 • Håndtering af konflikter 
 • Gennemføre forandringer
 • Mistrivsel og stress – Genskab den gode balance

Lencioni - De fem dysfunktioner i et team

Vil du arbejde i dybden med dit lederteam og skabe et team med tillid, commitment og stor sammenhængskraft?

Når vi laver teamudvikling ved hjælp af Lencionis teamudviklingsmodel, får du :

 • Øget kendskab til egen profil og forståelse for egne handlemønstre
 • Øget indblik i de øvrige teamdeltageres profil
 • Forståelse for hvordan vi er forskellige og en større rummelighed for hinanden, hvilket leder til en større tillid i teamet og er det bedste udgangspunkt for et stærkt samarbejde
 • I workshopsene med teamet arbejdes der med de fem områder i modellen og, gennem øvelser og team-diskussioner, og på den mådes styrkes samarbejdet, arbejdsglæden øges og i sidste ende øges bundlinjen.
 • Efter en aftalt periode følges der op på teamets handleplaner og aftaler via fremskridtsrapport og dialog 
 • De fem dimensioner der arbejdes med er Tillid, Konflikt, Commitment, Ansvarlighed og Resultater

People Test Team - udviklingsforløb baseret på teamroller

Forståelsen af teamdynamikker og teamroller, bidrager til bedre samarbejde og større effektivitet 

Når vi laver teamudvikling ved hjælp af People Test Systems teamudviklingsmodel, får du :

 • Øget kendskab til egen profil og forståelse for egne handlemønstre. Du får indblik og dialog om egne styrker og svagheder inden for 36 parametre
 • Øget indblik i de øvrige teamdeltageres profil
 • Forståelse for hvordan vi er forskellige og en større rummelighed for hinanden, hvilket leder til en større tillid i teamet og er det bedste udgangspunkt for et stærkt samarbejde
 • I workshopsene med teamet arbejdes der med Teamroller baseret på Belbins teamrolleteori, og der arbejdes med dynamikken i teamet, samt teamets styrker og svagheder.
 • Endvidere vil lederen få indblik i teamets samlede scores på de 36 parametre og den vej få indblik i kompetencerne i teamet.

Enneagram workshop - Teamudvikling

Enneagrammet kan bruges til at forstå din egen og andres mønstre og adfærd – ikke til at fikse den

På denne workshop får du et indblik i Enneagrammet og de ni personlighedstyper samt deres underliggende motivation. Du arbejder med at genkende hvilken type du relaterer til og dit særlige bidrag til teamet. Gennem teamdialoger lærer I hinanden bedre at kende både jeres indbyrdes præferencer, men også hvordan I samarbejder og gerne vil give og modtage feedback. 

DiSC - Teamworkshop omkring profiler og kommunikation

Vil du skabe tættere samarbejde i dit team via DiSC 

Ved at anvende DiSC som rammen for udvikling af teamet får alle deltagere 

 • et indblik i egen analyse og arbejder med denne på teamet. 
 • indblik i resten af teamet profiler (hvilket afstemmes up front)
 • indføring i DiSC og kommunikationsformer + faldgruber
 • dialog i teamet omkring fremadrettet samarbejde 
 • handleplan for teamet

Alle udfylder en DiSC profil forud for seancen. 

Der genereres på baggrund af de enkelte rapporter en teamrapport.  

Teamcoaching

Teamcoaching er en proces, der er udviklet til at skabe kraftfulde forandringer for teams. 
Jeg styrer formen, teamet styrer retningen.  Jeg støtter teamet i at få italesat de ting, der foregår i rummet imellem dem, så der bliver skabt en læring i teamet. og så støtter jeg teamet i at komme i retning af de mål og ønsker, der er i teamet. Forløbet består af 3 sessioner:

 • TEAMCHARTER: 
  Der skabes tryghed ved at støtte teamet i at skabe et fundament for samarbejdet og nogle grundregler, så alle ved, hvilke spilleregler, de har at forholde sig til.

 • VISION & MISSION: 
  Der skabes tryghed ved at fokusere på teamets vision og mission. Visionen værende den retning vi skal – som kalder os i handling, som en ledestjerne. Jeres visuelle billede af jer selv, når I når jeres mål. Missionen er den adfærd/væren, som får jer i handling ift. a få visionen til at ske.
   
 • MÅLAFKLARING: 
  Dette skridt hjælper jeres team med at blive konkret med udgangspunkt i visionen og komme et skridt nærmere i retning af jeres vision. Der skabes små målbare handlinger mellem hvert møde, således at teamet mærker en succesoplevelse.